Pàgina d'inici

Menjador

Normes de menjador
Curs 17/18

 1. Normes generals
 • Funcionament
 • Els xiquets donats d’alta al menjador es mantindran des de l’obertura fins al 31 de maig de 2018. Els alumnes deuen mantindre la matrícula al menjador fins el 31 de maig.
 • El preu diari del menú serà de 4’15 € per comensal que no tinga beca de menjador.  Els alumnes amb beca pagaran en funció del tipus de beca. (Quadre de preus)
 • Forma de pagament: Domiciliació bancària. Deuran omplir els fulls de domiciliació que li facilitem. La quota es cobrarà al voltant del 10 de cada mes.. Si hi ha reiteració dels pares en el retorn dels rebuts domiciliats, serà motiu de baixa en el menjador.
 • Podran acudir al menjador alumnes dies solts, sempre i quant queden places lliures, mitjançant la compra prèvia de tiquets al preu de 4,15 € per tiquet.

La quantitat màxima de dies que un alumne/a es podrà quedar al menjador fent servir el  sistema de tiquets es de 10 dies per mes. Si supera aquesta quantitat de dies es deuran matricular en el menjador de forma ordinària.

Els tiquets es vendran en paquets de 10 al preu de 41,50 €. Si al finalitzar el curs als pares els queden tiquets per consumir,  l’ escola retornarà els diners.

 • Els alumnes que per causes justificades, no utilitzen el servei de Menjador durant un període de 5 ó més dies consecutius, podran sol·licitar la devolució del 75% de l’import (3,12 €) diari, sempre que ho hagen avisat. Si son dies no consecutius es tornarà el 75% a partir de 8 dies, sempre dins del mateix mes.
 • Molt Important: Els alumnes que no assistisquen al col·legi pel matí, podran utilitzar el servei de menjador únicament en el cas de que hagen avisat a les 9 del matí telefònicament, per tal de ser inclosos en el part diari de comensals. A més a més, deuran justificar la falta a l’arribar a l’escola als respectius tutors.

 

“Dieta blanda”: Hi ha que sol·licitar-la per escrit, en l’agenda, o telefònicament.

(NO s’atendran els casos en que ho sol·licite el propi alumne)

 • Els dies que hi ha excursió i no es dina a l´escola, el menjador facilitarà als comensals un picnic.

1.2. Comportament

Els  alumnes deuran en tot moment:

 • Ser correctes en el tracte així com respectar tant a les educadores com a la resta de personal del menjador (qualsevol falta en relació a aquest punt serà considerada com a greu).
 • Mantenir un ordre a l’entrada i eixida i no jugar dins del menjador.
 • Respectar tant el mobiliari, com el local i els paraments de taula, així també qualsevol dels materials que  s’utilitzen. (aquells desperfectes ocasionat intencionadament pels alumnes seran  abonats pels  mateix).
 • Parlar en veu baixa i demanar les coses alçant el braç; i mai cridant o alçant-se sense permís.
 • Utilitzar correctament els coberts, seguint instruccions de les educadores.
 • No agafar el menjar en les mans. Respectar el menjar propi i el dels companys.
 • Acabar-se el menjar segut a taula i mai eixir al pati amb els aliments.
 • Avisar a l’encarregada de menjador i a la monitora corresponent mitjançant un justificant, de qualsevol al·lèrgia alimentària o impossibilitat per a ingerir alguns aliments.

 

ELS ALUMNES PODRAN SER DONATS DE BAIXA  DEL SERVEI DE MENJADOR SI  NO COMPLEIXEN ALGUNA DE LES ANTERIORS NORMES  GENERALS DEL MENJADOR

 

 1. Horaris
 • D’alumnes
 • De 12’30 a 13’30 realització d’activitats de temps lliure, o activitats extraescolars.
 • De 13’30 a 13’40 activitats relacionades amb la higiene alimentària, utilització de coberts i comportament.
 • De 13´40 a 14’30 dinar.
 • De 14’30 a 14´40 neteja personal de mans, cara i dents.
 • De 14´40 a 15’00 activitats educatives de temps lliure.

 

(Aquest horari es podrà modificar en cas de fer torns de menjador)

 

 • D’educadores
 • De 12’30 a 15’00 hores.
 • D’ajudant de cuina
 • De 12’30 a 16’30 hores

 

 1. Equip pedagògic

El  menjador escolar és de gestió directa del professorat i estarà gestionat per la Comissió  de Menjador que surt de l’estructura organitzativa del Consell Escolar.     L’empresa que subministrarà  els menjars serà INTUR, així com l’empresa que ens aporta les educadores de menjador es INTUR CUIDADORAS.

 

 

Comissió de menjador:

Representants pares:  Vicent Casino i Víctor Leal

Representants professors: Gustavo Alemany i Cristina Colás

Director del Centre: Vicent Alcayde

Encarregat del Menjador: Gustavo Alemany

Educadores:  Mercedes Roselló, Carmen Rambla, Esther Sáiz

Ajudant de cuina:  Tere Diago

 

 1. Centre

Les portes del Centre estaran tancades de 12’30 fins a 15’00 hores i no podrà eixir cap xiquet sense l’autorització prèvia per escrit dels pares a l’educadora i la presència d’un adult per a recollir-lo.

 

 1. Economia

Cost per mesos del menjador:

Sin título

Els alumnes amb 19 punts pagaran un total de ——–  € anuals en un sol pagament al llarg de setembre, octubre.

Als mesos de setembre i juny es farà menjador amb horari de 13 h. a 15 h. en les mateixes condicions que la resta del curs.

Els pares que no volen que els fills vagen al menjador en setembre o juny NO tenen que pagar res. Al maig ja es consultarà l´assistència.

 

6- Material que han d’aportar els comensals

 • Una pinta per pentinar-se.
 • Un raspall i pasta de dents.
 • “Babero” i muda de reserva. (aquestes dues seran obligatòries per als xiquets des de I-3 fins a 1er, i deuran de estar marcades amb el nom o inicials del xiquet).
 • Una motxilla amb el nom per a ficar tot el que hem mencionat anteriorment ( com hi tants xiquets, per tal de que no es perguen les coses es molt important que tot estiga marcat amb el nom i dins de la motxilla tancada, no en bosses de plàstic que es trenquen i s’obrin).
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: