Pàgina d'inici

Menjador

Normes de menjador
Curs 16/17

 

 1. Normes generals
 • Funcionament
 • Els xiquets donats d’alta al menjador es mantindran des de l’obertura fins al 31 de maig de 2017. Els alumnes que causen baixa al llarg del curs estaran obligats a abonar el 20 % dels rebuts fins al 31 de maig.
 • El preu diari del menú serà de 4’25 € per comensal que no tinga beca de menjador.  Els alumnes amb beca pagaran en funció del tipus de beca. (Quadre de preus)
 • Forma de pagament: Domiciliació bancària. Deuran omplir els fulls de domiciliació que li facilitem. La quota es cobrarà de l´1 al 5 de cada mes. Els rebuts retornats per causes alienes al menjador, es carregaran en 4 € de comissió bancària. Si hi ha reiteració dels pares en el retorn dels rebuts domiciliats, serà motiu de baixa en el menjador.
 • Podran acudir al menjador xiquets en dies solts, sempre i quan queden places lliures, mitjançant el pagament d’una quota establerta en la Junta de Menjador de 5’50 euros diàries, s’haurà de sol·licitar un dia abans a l’encarregat, entregant-li el justificant del pagament al IBAN ES74  3135   7483   2527  31000063  de la  Caixa Rural de Nules.
 • Els alumnes que, per causes justificades, no utilitzen el servei de Menjador durant un període de 5 ó més dies consecutius, podran sol·licitar la devolució del 75% de l’import (3,18 €) sempre que ho hagen avisat. Si son dies no consecutius es tornarà el 75% a partir de 8 dies, sempre dins del mateix mes.
 • Molt Important: Els alumnes que no assistisquen al col·legi pel matí, podran utilitzar el servei de menjador únicament en el cas de que hagen avisat a les 9 del matí telefònicament, per tal de ser inclosos en el part diari de comensals. A més a més, deuran justificar la falta a l’arribar a l’escola als respectius tutors.
 • Els dies que hi ha excursió i no es dina a l´escola, el menjador facilitarà als comensals un picnic.

 

1.2. Comportament

Els  alumnes deuran en tot moment:

 • Ser correctes en el tracte així com respectar tant a les educadores com a la resta de personal del menjador (qualsevol falta en relació a aquest punt serà considerada com a greu).
 • Mantenir un ordre a l’entrada i eixida i no jugar dins del menjador.
 • Respectar tant el mobiliari, com el local i els paraments de taula, així també qualsevol dels materials que  s’utilitzen. (aquells desperfectes ocasionat intencionadament pels alumnes seran  abonats pels  mateix).
 • Parlar en veu baixa i demanar les coses alçant el braç; i mai cridant o alçant-se sense permís.
 • Utilitzar correctament els coberts, seguint instruccions de les educadores.
 • No agafar el menjar en les mans. Respectar el menjar propi i el dels companys.
 • Acabar-se el menjar segut a taula i mai eixir al pati amb els aliments.
 • Avisar a l’encarregada de menjador i a la monitora corresponent mitjançant un justificant, de qualsevol al·lèrgia alimentària o impossibilitat per a ingerir alguns aliments.

 

ELS ALUMNES PODRAN SER DONATS DE BAIXA  DEL SERVEI DE MENJADOR SI  NO COMPLEIXEN ALGUNA DE LES ANTERIORS NORMES  GENERALS DEL MENJADOR

 

 1. Horaris
 • D’alumnes
 • De 12’30 a 13’30 realització d’activitats de temps lliure, o activitats extraescolars
 • De 13’30 a 13’40 activitats relacionades amb la higiene alimentària, utilització de coberts i comportament.
 • De 13´40 a 14’30 dinar.
 • De 14’30 a 14´40 neteja personal de mans, cara i dents.
 • De 14´40 a 15’30 activitats educatives de temps lliure.

 

(Aquest horari es podrà modificar en cas de fer torns de menjador)

 

 • D’educadores

 

 • De 12’30 a 15’30 hores.

 

 • D’ajudant de cuina

 

 • De 13’30 a 16’30 hores

 

 1. Equip pedagògic

El  menjador escolar és de gestió directa del professorat, i estarà gestionat per la Comissió  de Menjador que surt de l’estructura organitzativa del Consell Escolar.     L’empresa que subministrarà  els menjars serà INTUR:, així com l’empresa que ens aporta les educadores de menjador es INTUR CUIDADORAS.

Comissió de menjador:

 

 • Representants pares:  Nuria España i Víctor Leal
 • Representants professors:  Gustavo Alemany i Carmen García
 • Director del Centre:   Vicent Alcayde

– Encarregat del Menjador:   Gustavo Alemany

 

Educadores:   Mercedes Roselló

Carmen Rambla

Teresa  Diago

Ester Sáiz

 

Ajudant de cuina:  Antonia Hernández Martos

 

 1. Centre

Les portes del Centre estaran tancades de 12’30 fins a 15’30 hores i no podrà eixir cap xiquet sense l’autorització prèvia per escrit dels pares a l’educadora.

 1. Economia

Cost per mesos del menjador:

MES

DIES

20 PUNTS

19

PUNTS

0,25€ dia

18 – 17

PUNTS

1,25€ dia

16-15-14 PUNTS

1,45€ dia

13-12-11 PUNTS

2,25€ dia

SENSE BECA

4,25€ dia

Set.

17

0

4,25

21,25

24,65

38,25

72’25

Oct.

18

0

4,50

22,50

26,10

40,50

76’50

Nvbre.

21

0

5,25

26,25

30,45

47,25

89’25

Desbre

14

0

3,50

17,50

20,30

31,50

59’50

Gener

17

0

4,25

21,25

24,65

38,25

72’25

Febrer

20

0

5,00

25,00

29,00

45,00

85,00

Març

22

0

5,50

27,50

31,90

49,50

93’50

Abril

12

0

3,00

15,00

17,40

27,00

51,00

Maig

22

0

5,50

27,50

31,90

49,50

93’50

Juny

14

0

3,50

17,50

20,30

31,50

59,50

 

Els alumnes amb 19 punts pagaran un total de 44,25 € anuals en un sol pagament al llarg de setembre, octubre.

Als mesos de setembre i juny es farà menjador amb horari de 13 h. a 15 h. en les mateixes condicions que la resta del curs.

 

Els pares que no volen que els fills vagen al menjador en setembre o juny NO tenen que pagar res. Al maig ja es consultarà l´assistència.

 

6- Material que han d’aportar els comensals

 • Una pinta per pentinar-se.
 • Un raspall i pasta de dents.
 • “Babero” i muda de reserva. (aquestes dues seran obligatòries per als xiquets des de I-3 fins a 1er, i deuran de estar marcades amb el nom o inicials del xiquet).
 • Una motxilla amb el nom per a ficar tot el que hem mencionat anteriorment ( com hi tants xiquets, per tal de que no es perguen les coses es molt important que tot estiga marcat amb el nom i dins de la motxilla tancada, no en bosses de plàstic que es trenquen i s’obrin).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s

%d bloggers like this: